ReSPA

25-Feb-2013

Naziv objekata: Regionalni centar za obuku kadrova - Danilovgrad

Investitor: Uprava za kadrove - Podgorica

Glavni izvođač radova: Kroling d.o.o.

Podizvođač radova: D2 Systems d.o.o. / DEKADAS d.o.o.

Namena sistema: Centar za obuku kadrova

Ugrađena i isporučena oprema:  Extron, beyerdynamic, Sanyo, Comm-Tec, Samsung, Sennheiser, DEKADAS...

 Galerija slika

Plava konferencijska sala
Plava konferencijska sala
Bela konferencijska sala
Bela konferencijska sala
Detalj 1 - BS
Detalj 1 - BS
Detalj 2 - BS
Detalj 2 - BS
Detalj 3 - BS
Detalj 3 - BS
Žuta sala
Žuta sala
Zgrada spolja
Zgrada spolja
Hotelska recepcija
Hotelska recepcija
Orman Plava sala
Orman Plava sala
Prijemnici sim. prev.
Prijemnici sim. prev.
Ulaz
Ulaz
Biblioteka
Biblioteka